کمترین: 
54
بیشترین: 
55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55
زمان: 
3/12 15:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 12:10","price":54},{"date":"1397/03/12 15:40","price":55}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398