کمترین: 
90
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
3/12 16:50
قیمت افغانی امروز 12 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 12:10","price":90},{"date":"1397/03/12 15:40","price":91},{"date":"1397/03/12 16:20","price":92},{"date":"1397/03/12 16:50","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399