کمترین: 
102
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
104
زمان: 
3/12 15:40
قیمت روبل روسیه امروز 12 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 12:00","price":103},{"date":"1397/03/12 12:30","price":102},{"date":"1397/03/12 12:40","price":103},{"date":"1397/03/12 15:40","price":104}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398