کمترین: 
95928.9
بیشترین: 
95951.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95951.9
زمان: 
3/12 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 12 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 95951.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 12:00","price":95928.9},{"date":"1397/03/12 15:00","price":95951.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398