کمترین: 
2125000
بیشترین: 
2155500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2146000
زمان: 
3/12 22:18
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 12 خرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 2146000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 11:48","price":2155500},{"date":"1397/03/12 12:00","price":2148000},{"date":"1397/03/12 12:06","price":2140500},{"date":"1397/03/12 12:12","price":2138000},{"date":"1397/03/12 12:30","price":2125000},{"date":"1397/03/12 12:36","price":2128000},{"date":"1397/03/12 12:42","price":2133000},{"date":"1397/03/12 13:18","price":2135500},{"date":"1397/03/12 13:30","price":2133000},{"date":"1397/03/12 13:36","price":2135500},{"date":"1397/03/12 13:42","price":2138000},{"date":"1397/03/12 14:06","price":2136000},{"date":"1397/03/12 14:36","price":2138000},{"date":"1397/03/12 15:24","price":2141000},{"date":"1397/03/12 15:36","price":2142000},{"date":"1397/03/12 15:48","price":2143000},{"date":"1397/03/12 16:06","price":2148000},{"date":"1397/03/12 16:18","price":2153000},{"date":"1397/03/12 16:48","price":2148000},{"date":"1397/03/12 18:18","price":2147000},{"date":"1397/03/12 21:00","price":2149500},{"date":"1397/03/12 22:18","price":2146000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398