کمترین: 
2070000
بیشترین: 
2082500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2075000
زمان: 
3/12 16:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 2075000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 11:48","price":2082500},{"date":"1397/03/12 12:12","price":2080000},{"date":"1397/03/12 12:42","price":2070000},{"date":"1397/03/12 16:06","price":2075000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398