کمترین: 
1757
بیشترین: 
1789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1783
زمان: 
3/12 18:20
قیمت ریال قطر امروز 12 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:30","price":1783},{"date":"1397/03/12 11:50","price":1777},{"date":"1397/03/12 12:10","price":1765},{"date":"1397/03/12 12:20","price":1763},{"date":"1397/03/12 12:30","price":1757},{"date":"1397/03/12 12:40","price":1758},{"date":"1397/03/12 13:20","price":1760},{"date":"1397/03/12 13:30","price":1758},{"date":"1397/03/12 13:40","price":1763},{"date":"1397/03/12 14:10","price":1761},{"date":"1397/03/12 14:40","price":1763},{"date":"1397/03/12 15:20","price":1765},{"date":"1397/03/12 15:40","price":1779},{"date":"1397/03/12 15:50","price":1780},{"date":"1397/03/12 16:10","price":1782},{"date":"1397/03/12 16:20","price":1789},{"date":"1397/03/12 16:50","price":1786},{"date":"1397/03/12 17:00","price":1784},{"date":"1397/03/12 18:20","price":1783}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398