کمترین: 
3732
بیشترین: 
3811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3800
زمان: 
3/12 18:20
قیمت منات آذربایجان امروز 12 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 3800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":3800},{"date":"1397/03/12 11:50","price":3786},{"date":"1397/03/12 12:00","price":3773},{"date":"1397/03/12 12:10","price":3760},{"date":"1397/03/12 12:20","price":3756},{"date":"1397/03/12 12:30","price":3732},{"date":"1397/03/12 12:40","price":3747},{"date":"1397/03/12 13:40","price":3756},{"date":"1397/03/12 14:10","price":3752},{"date":"1397/03/12 14:40","price":3756},{"date":"1397/03/12 15:20","price":3761},{"date":"1397/03/12 15:40","price":3791},{"date":"1397/03/12 15:50","price":3793},{"date":"1397/03/12 16:10","price":3802},{"date":"1397/03/12 16:20","price":3811},{"date":"1397/03/12 16:50","price":3802},{"date":"1397/03/12 18:20","price":3800}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398