کمترین: 
1605
بیشترین: 
1639
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1634
زمان: 
3/12 18:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":1634},{"date":"1397/03/12 11:50","price":1628},{"date":"1397/03/12 12:00","price":1622},{"date":"1397/03/12 12:10","price":1617},{"date":"1397/03/12 12:20","price":1615},{"date":"1397/03/12 12:30","price":1605},{"date":"1397/03/12 12:40","price":1611},{"date":"1397/03/12 13:20","price":1613},{"date":"1397/03/12 13:30","price":1611},{"date":"1397/03/12 13:40","price":1615},{"date":"1397/03/12 14:10","price":1613},{"date":"1397/03/12 14:40","price":1615},{"date":"1397/03/12 15:20","price":1617},{"date":"1397/03/12 15:40","price":1629},{"date":"1397/03/12 15:50","price":1631},{"date":"1397/03/12 16:10","price":1633},{"date":"1397/03/12 16:20","price":1639},{"date":"1397/03/12 16:50","price":1635},{"date":"1397/03/12 18:20","price":1634}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398