کمترین: 
813
بیشترین: 
831
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
828
زمان: 
3/12 18:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 12 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 828 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":828},{"date":"1397/03/12 11:50","price":825},{"date":"1397/03/12 12:00","price":822},{"date":"1397/03/12 12:10","price":819},{"date":"1397/03/12 12:20","price":818},{"date":"1397/03/12 12:30","price":813},{"date":"1397/03/12 12:40","price":817},{"date":"1397/03/12 13:40","price":818},{"date":"1397/03/12 15:20","price":820},{"date":"1397/03/12 15:40","price":826},{"date":"1397/03/12 15:50","price":827},{"date":"1397/03/12 16:10","price":828},{"date":"1397/03/12 16:20","price":831},{"date":"1397/03/12 16:50","price":829},{"date":"1397/03/12 18:20","price":828}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398