کمترین: 
4769
بیشترین: 
4870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4856
زمان: 
3/12 18:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 خرداد 1397 , 4856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":4855},{"date":"1397/03/12 11:50","price":4838},{"date":"1397/03/12 12:00","price":4821},{"date":"1397/03/12 12:10","price":4804},{"date":"1397/03/12 12:20","price":4799},{"date":"1397/03/12 12:30","price":4769},{"date":"1397/03/12 12:40","price":4788},{"date":"1397/03/12 13:20","price":4793},{"date":"1397/03/12 13:30","price":4788},{"date":"1397/03/12 13:40","price":4799},{"date":"1397/03/12 14:10","price":4794},{"date":"1397/03/12 14:40","price":4799},{"date":"1397/03/12 15:20","price":4805},{"date":"1397/03/12 15:40","price":4844},{"date":"1397/03/12 15:50","price":4847},{"date":"1397/03/12 16:10","price":4853},{"date":"1397/03/12 16:20","price":4870},{"date":"1397/03/12 16:50","price":4858},{"date":"1397/03/12 18:20","price":4856}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399