کمترین: 
1000
بیشترین: 
1021
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1018
زمان: 
3/12 17:00
قیمت کرون دانمارک امروز 12 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1018 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":1018},{"date":"1397/03/12 11:50","price":1014},{"date":"1397/03/12 12:00","price":1011},{"date":"1397/03/12 12:10","price":1007},{"date":"1397/03/12 12:20","price":1006},{"date":"1397/03/12 12:30","price":1000},{"date":"1397/03/12 12:40","price":1004},{"date":"1397/03/12 13:20","price":1005},{"date":"1397/03/12 13:30","price":1004},{"date":"1397/03/12 13:40","price":1006},{"date":"1397/03/12 14:10","price":1005},{"date":"1397/03/12 14:40","price":1006},{"date":"1397/03/12 15:20","price":1007},{"date":"1397/03/12 15:40","price":1015},{"date":"1397/03/12 15:50","price":1016},{"date":"1397/03/12 16:10","price":1017},{"date":"1397/03/12 16:20","price":1021},{"date":"1397/03/12 16:50","price":1020},{"date":"1397/03/12 17:00","price":1018}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398