کمترین: 
723
بیشترین: 
739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
736
زمان: 
3/12 18:20
قیمت کرون سوئد امروز 12 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 خرداد 1397 , 736 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":736},{"date":"1397/03/12 11:50","price":734},{"date":"1397/03/12 12:00","price":731},{"date":"1397/03/12 12:10","price":729},{"date":"1397/03/12 12:20","price":728},{"date":"1397/03/12 12:30","price":723},{"date":"1397/03/12 12:40","price":726},{"date":"1397/03/12 13:40","price":728},{"date":"1397/03/12 14:10","price":727},{"date":"1397/03/12 14:40","price":728},{"date":"1397/03/12 15:20","price":729},{"date":"1397/03/12 15:40","price":735},{"date":"1397/03/12 16:10","price":737},{"date":"1397/03/12 16:20","price":739},{"date":"1397/03/12 16:50","price":737},{"date":"1397/03/12 18:20","price":736}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398