کمترین: 
6461
بیشترین: 
6598
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6578
زمان: 
3/12 18:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 6578 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":6577},{"date":"1397/03/12 11:50","price":6554},{"date":"1397/03/12 12:00","price":6532},{"date":"1397/03/12 12:10","price":6509},{"date":"1397/03/12 12:20","price":6502},{"date":"1397/03/12 12:30","price":6461},{"date":"1397/03/12 12:40","price":6486},{"date":"1397/03/12 13:20","price":6493},{"date":"1397/03/12 13:30","price":6486},{"date":"1397/03/12 13:40","price":6502},{"date":"1397/03/12 14:10","price":6495},{"date":"1397/03/12 14:40","price":6502},{"date":"1397/03/12 15:20","price":6511},{"date":"1397/03/12 15:40","price":6560},{"date":"1397/03/12 15:50","price":6566},{"date":"1397/03/12 16:10","price":6574},{"date":"1397/03/12 16:20","price":6598},{"date":"1397/03/12 16:50","price":6590},{"date":"1397/03/12 17:00","price":6581},{"date":"1397/03/12 18:20","price":6578}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399