کمترین: 
4458
بیشترین: 
4552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4539
زمان: 
3/12 18:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 12 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 12 خرداد 1397 , 4539 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":4538},{"date":"1397/03/12 11:50","price":4522},{"date":"1397/03/12 12:00","price":4507},{"date":"1397/03/12 12:10","price":4491},{"date":"1397/03/12 12:20","price":4486},{"date":"1397/03/12 12:30","price":4458},{"date":"1397/03/12 12:40","price":4475},{"date":"1397/03/12 13:20","price":4480},{"date":"1397/03/12 13:30","price":4475},{"date":"1397/03/12 13:40","price":4486},{"date":"1397/03/12 14:10","price":4482},{"date":"1397/03/12 14:40","price":4486},{"date":"1397/03/12 15:20","price":4492},{"date":"1397/03/12 15:40","price":4526},{"date":"1397/03/12 15:50","price":4531},{"date":"1397/03/12 16:10","price":4536},{"date":"1397/03/12 16:20","price":4552},{"date":"1397/03/12 16:50","price":4541},{"date":"1397/03/12 18:20","price":4539}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398