کمترین: 
4830
بیشترین: 
4932
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4918
زمان: 
3/12 18:20
قیمت دلار استرالیا امروز 12 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 12 خرداد 1397 , 4918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":4917},{"date":"1397/03/12 11:50","price":4900},{"date":"1397/03/12 12:00","price":4883},{"date":"1397/03/12 12:10","price":4866},{"date":"1397/03/12 12:20","price":4860},{"date":"1397/03/12 12:30","price":4830},{"date":"1397/03/12 12:40","price":4849},{"date":"1397/03/12 13:20","price":4854},{"date":"1397/03/12 13:30","price":4849},{"date":"1397/03/12 13:40","price":4860},{"date":"1397/03/12 14:10","price":4856},{"date":"1397/03/12 14:40","price":4860},{"date":"1397/03/12 15:20","price":4867},{"date":"1397/03/12 15:40","price":4904},{"date":"1397/03/12 15:50","price":4909},{"date":"1397/03/12 16:10","price":4915},{"date":"1397/03/12 16:20","price":4932},{"date":"1397/03/12 16:50","price":4926},{"date":"1397/03/12 17:00","price":4920},{"date":"1397/03/12 18:20","price":4918}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398