کمترین: 
4928
بیشترین: 
5032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5017
زمان: 
3/12 18:20
قیمت دلار کانادا امروز 12 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 خرداد 1397 , 5017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":5017},{"date":"1397/03/12 11:50","price":4999},{"date":"1397/03/12 12:00","price":4982},{"date":"1397/03/12 12:10","price":4964},{"date":"1397/03/12 12:20","price":4959},{"date":"1397/03/12 12:30","price":4928},{"date":"1397/03/12 12:40","price":4947},{"date":"1397/03/12 13:20","price":4953},{"date":"1397/03/12 13:30","price":4947},{"date":"1397/03/12 13:40","price":4959},{"date":"1397/03/12 14:10","price":4954},{"date":"1397/03/12 14:40","price":4959},{"date":"1397/03/12 15:20","price":4966},{"date":"1397/03/12 15:40","price":5003},{"date":"1397/03/12 15:50","price":5008},{"date":"1397/03/12 16:10","price":5014},{"date":"1397/03/12 16:20","price":5032},{"date":"1397/03/12 16:50","price":5026},{"date":"1397/03/12 17:00","price":5020},{"date":"1397/03/12 18:20","price":5017}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398