کمترین: 
583
بیشترین: 
595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594
زمان: 
3/12 16:50
قیمت ین ژاپن امروز 12 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":593},{"date":"1397/03/12 11:50","price":591},{"date":"1397/03/12 12:00","price":589},{"date":"1397/03/12 12:10","price":587},{"date":"1397/03/12 12:30","price":583},{"date":"1397/03/12 12:40","price":585},{"date":"1397/03/12 13:20","price":586},{"date":"1397/03/12 13:30","price":585},{"date":"1397/03/12 13:40","price":587},{"date":"1397/03/12 14:10","price":586},{"date":"1397/03/12 14:40","price":587},{"date":"1397/03/12 15:40","price":592},{"date":"1397/03/12 16:10","price":593},{"date":"1397/03/12 16:20","price":595},{"date":"1397/03/12 16:50","price":594}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398