کمترین: 
994
بیشترین: 
1015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1012
زمان: 
3/12 18:20
قیمت یوان چین امروز 12 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1012 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":1012},{"date":"1397/03/12 11:50","price":1008},{"date":"1397/03/12 12:00","price":1005},{"date":"1397/03/12 12:10","price":1001},{"date":"1397/03/12 12:20","price":1000},{"date":"1397/03/12 12:30","price":994},{"date":"1397/03/12 12:40","price":998},{"date":"1397/03/12 13:20","price":999},{"date":"1397/03/12 13:30","price":998},{"date":"1397/03/12 13:40","price":1000},{"date":"1397/03/12 14:10","price":999},{"date":"1397/03/12 14:40","price":1000},{"date":"1397/03/12 15:20","price":1002},{"date":"1397/03/12 15:40","price":1009},{"date":"1397/03/12 15:50","price":1010},{"date":"1397/03/12 16:10","price":1011},{"date":"1397/03/12 16:20","price":1015},{"date":"1397/03/12 16:50","price":1014},{"date":"1397/03/12 17:00","price":1013},{"date":"1397/03/12 18:20","price":1012}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398