کمترین: 
1372
بیشترین: 
1401
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1397
زمان: 
3/12 16:50
قیمت لیر ترکیه امروز 12 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1397 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 10:20","price":1397},{"date":"1397/03/12 11:50","price":1392},{"date":"1397/03/12 12:00","price":1387},{"date":"1397/03/12 12:10","price":1382},{"date":"1397/03/12 12:20","price":1380},{"date":"1397/03/12 12:30","price":1372},{"date":"1397/03/12 12:40","price":1377},{"date":"1397/03/12 13:40","price":1380},{"date":"1397/03/12 14:10","price":1379},{"date":"1397/03/12 14:40","price":1380},{"date":"1397/03/12 15:20","price":1382},{"date":"1397/03/12 15:40","price":1394},{"date":"1397/03/12 16:10","price":1397},{"date":"1397/03/12 16:20","price":1401},{"date":"1397/03/12 16:50","price":1397}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398