کمترین: 
2480.4
بیشترین: 
2480.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2480.4
زمان: 
3/12 09:40
قیمت منات آذربایجان امروز 12 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 2480.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":2480.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398