کمترین: 
13157.7
بیشترین: 
13157.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13157.7
زمان: 
3/12 09:40
قیمت بات تایلند امروز 12 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 خرداد 1397 , 13157.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":13157.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398