کمترین: 
1060
بیشترین: 
1060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1060
زمان: 
3/12 09:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":1060}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398