کمترین: 
3150
بیشترین: 
3150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3150
زمان: 
3/12 09:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 خرداد 1397 , 3150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":3150}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398