کمترین: 
3644.5
بیشترین: 
3644.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3644.5
زمان: 
3/12 09:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 3644.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":3644.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398