کمترین: 
356
بیشترین: 
356
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
356
زمان: 
3/12 09:40
قیمت دینار عراق امروز 12 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 356 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":356}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398