کمترین: 
10966.3
بیشترین: 
10966.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10966.3
زمان: 
3/12 09:40
قیمت ریال عمان امروز 12 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 10966.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":10966.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398