کمترین: 
1158.4
بیشترین: 
1158.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1158.4
زمان: 
3/12 09:40
قیمت ریال قطر امروز 12 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1158.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":1158.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398