کمترین: 
1124.5
بیشترین: 
1124.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1124.5
زمان: 
3/12 09:40
قیمت ریال عربستان امروز 12 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1124.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":1124.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398