کمترین: 
13921.4
بیشترین: 
13921.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13921.4
زمان: 
3/12 09:40
قیمت دینار کویت امروز 12 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 13921.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":13921.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398