کمترین: 
515.4
بیشترین: 
515.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
515.4
زمان: 
3/12 09:40
قیمت کرون نروژ امروز 12 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 515.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":515.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398