کمترین: 
477.6
بیشترین: 
477.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.6
زمان: 
3/12 09:40
قیمت کرون سوئد امروز 12 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 خرداد 1397 , 477.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":477.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398