کمترین: 
59.2
بیشترین: 
59.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.2
زمان: 
3/12 09:40
قیمت افغانی امروز 12 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 59.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":59.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398