کمترین: 
4268.3
بیشترین: 
4268.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4268.3
زمان: 
3/12 09:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 4268.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":4268.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398