کمترین: 
3255.6
بیشترین: 
3255.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3255.6
زمان: 
3/12 09:40
قیمت دلار کانادا امروز 12 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 خرداد 1397 , 3255.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":3255.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398