کمترین: 
3848.2
بیشترین: 
3848.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3848.2
زمان: 
3/12 09:40
قیمت ین ژاپن امروز 12 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 3848.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":3848.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398