کمترین: 
657.1
بیشترین: 
657.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
657.1
زمان: 
3/12 09:40
قیمت یوان چین امروز 12 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 657.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":657.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398