کمترین: 
906.4
بیشترین: 
906.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
906.4
زمان: 
3/12 09:40
قیمت لیر ترکیه امروز 12 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 906.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":906.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398