کمترین: 
1148.2
بیشترین: 
1148.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1148.2
زمان: 
3/12 09:40
قیمت درهم امارات امروز 12 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 1148.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":1148.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398