کمترین: 
5628.8
بیشترین: 
5628.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5628.8
زمان: 
3/12 09:40
قیمت پوند امروز 12 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 12 خرداد 1397 , 5628.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":5628.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398