کمترین: 
4917.7
بیشترین: 
4917.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4917.7
زمان: 
3/12 09:40
قیمت یورو امروز 12 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 12 خرداد 1397 , 4917.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":4917.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398