کمترین: 
4216.5
بیشترین: 
4216.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4216.5
زمان: 
3/12 09:40
قیمت دلار امروز 12 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 12 خرداد 1397 , 4216.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 09:40","price":4216.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399