کمترین: 
2.971
بیشترین: 
2.982
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.982
زمان: 
3/12 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 12 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 2.982 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:00","price":2.971},{"date":"1397/03/12 00:32","price":2.975},{"date":"1397/03/12 01:00","price":2.973},{"date":"1397/03/12 01:32","price":2.98},{"date":"1397/03/12 02:00","price":2.982}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398