کمترین: 
2.1391
بیشترین: 
2.1416
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1395
زمان: 
3/12 02:00
قیمت بنزین امروز 12 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 2.1395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:00","price":2.1392},{"date":"1397/03/12 00:32","price":2.1391},{"date":"1397/03/12 01:00","price":2.1397},{"date":"1397/03/12 01:32","price":2.1416},{"date":"1397/03/12 02:00","price":2.1395}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398