کمترین: 
671.38
بیشترین: 
671.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
671.88
زمان: 
3/12 01:32
قیمت گازوئیل امروز 12 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 671.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:00","price":671.88},{"date":"1397/03/12 00:32","price":671.38},{"date":"1397/03/12 01:00","price":671.63},{"date":"1397/03/12 01:32","price":671.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398