کمترین: 
565.1
بیشترین: 
588.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
584.09
زمان: 
3/12 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 584.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:00","price":565.1},{"date":"1397/03/12 03:00","price":577.4},{"date":"1397/03/12 06:00","price":572},{"date":"1397/03/12 09:00","price":571.87},{"date":"1397/03/12 09:30","price":571.5},{"date":"1397/03/12 12:00","price":573.5},{"date":"1397/03/12 12:30","price":579.62},{"date":"1397/03/12 15:00","price":588.8},{"date":"1397/03/12 18:00","price":583},{"date":"1397/03/12 21:00","price":580.61},{"date":"1397/03/12 22:00","price":584.09}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399