کمترین: 
76.61
بیشترین: 
76.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.61
زمان: 
3/12 02:00
قیمت نفت برنت امروز 12 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 خرداد 1397 , 76.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:00","price":76.72},{"date":"1397/03/12 00:32","price":76.65},{"date":"1397/03/12 01:00","price":76.66},{"date":"1397/03/12 02:00","price":76.61}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398