کمترین: 
7423
بیشترین: 
7662
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7652.8
زمان: 
3/12 22:00
قیمت بیت کوین امروز 12 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 خرداد 1397 , 7652.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/12 00:00","price":7423},{"date":"1397/03/12 00:30","price":7439.9},{"date":"1397/03/12 03:00","price":7438.7},{"date":"1397/03/12 06:00","price":7504.7},{"date":"1397/03/12 09:00","price":7492.7},{"date":"1397/03/12 09:30","price":7488.7},{"date":"1397/03/12 12:00","price":7496.9},{"date":"1397/03/12 12:30","price":7657.9},{"date":"1397/03/12 15:00","price":7662},{"date":"1397/03/12 18:00","price":7648},{"date":"1397/03/12 21:00","price":7613.6},{"date":"1397/03/12 21:30","price":7625.2},{"date":"1397/03/12 22:00","price":7652.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398