کمترین: 
75.17
بیشترین: 
75.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.17
زمان: 
3/11 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 11 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 75.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 17:32","price":75.17}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398