کمترین: 
884900
بیشترین: 
894800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
884900
زمان: 
3/11 23:45
قیمت طلای متفرقه امروز 11 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 11 خرداد 1397 , 884900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/11 16:45","price":893800},{"date":"1397/03/11 16:55","price":893200},{"date":"1397/03/11 17:05","price":893800},{"date":"1397/03/11 17:25","price":893200},{"date":"1397/03/11 17:55","price":892700},{"date":"1397/03/11 18:15","price":893200},{"date":"1397/03/11 18:30","price":892700},{"date":"1397/03/11 18:45","price":891700},{"date":"1397/03/11 19:05","price":892200},{"date":"1397/03/11 19:15","price":893200},{"date":"1397/03/11 19:35","price":892700},{"date":"1397/03/11 19:45","price":893200},{"date":"1397/03/11 20:15","price":894800},{"date":"1397/03/11 20:25","price":894300},{"date":"1397/03/11 21:45","price":893800},{"date":"1397/03/11 22:15","price":892700},{"date":"1397/03/11 22:25","price":892200},{"date":"1397/03/11 22:35","price":890600},{"date":"1397/03/11 22:45","price":889600},{"date":"1397/03/11 22:55","price":889000},{"date":"1397/03/11 23:05","price":889600},{"date":"1397/03/11 23:15","price":888000},{"date":"1397/03/11 23:25","price":887500},{"date":"1397/03/11 23:35","price":885400},{"date":"1397/03/11 23:45","price":884900}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398